Ieder wooncomplex (bijvoorbeeld een flat) heeft een vereniging van eigenaren, oftewel een VvE. Deze vereniging bestaat uit alle woningeigenaren binnen het complex en is verantwoordelijk voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen.

Dit loopt uiteen van financiële zaken tot onderhoud en kleine klussen binnen het pand. Sommige onderdelen van het werk van een VvE nemen aardig wat tijd in beslag en zijn bovendien complex.

Binnen een VvE is er niet altijd de tijd en expertise om alle taken correct uit te voeren. Een VvE beheerder kan in dit geval uitkomst bieden. De beheerder zorgt ervoor dat alle zaken op orde zijn.

De taken van een VvE beheerder

Bij een VvE beheerder kan er gekozen worden voor gedeeltelijk beheer of volledig beheer. Bij gedeeltelijk beheer kan bijvoorbeeld het financiële en administratieve beheer worden uitbesteed. Bij volledig beheer kan ook het dagelijkse bestuur uit handen worden gegeven.

Hoewel dit vanzelfsprekend iets kost, kunnen de baten groot zijn. Veel VvE’s kampen met financiële tekorten die vaak voorkomen hadden kunnen worden bij goed beheer. Met professioneel VvE beheer is de kans hierop kleiner.

Bovendien hebben veel VvE beheerders lokale samenwerkingen met bijvoorbeeld aannemers. Onderhoud kan zo goedkoper worden uitgevoerd. Daarvoor is het wel belangrijk om te kiezen voor een lokale beheerder, die ook lokaal de juiste contacten heeft.

Bevindt de VvE zich bijvoorbeeld in Rotterdam, kies dan ook voor een VvE beheerder uit Rotterdam voor de beste resultaten.