Een kelderlekkage is vervelend, kan door diverse factoren ontstaan, heeft nare gevolgen als je er niets aan doet, maar is gelukkig wel op te lossen. Op deze pagina vind je uitleg over het ontstaan, de gevolgen en natuurlijk de oplossingen voor kelderlekkages.

Wat is een kelderlekkage en hoe ontstaat het?

Een kelderlekkage houdt in dat er doorslaand vocht is ontstaan doordat regenwater de kelderconstructie is binnengedrongen. Dit kan dus komen door wateroverlast, maar ook door verouderd materiaal, een slechte kelderconstructie of ongeschikte ventilatie.

Er zijn verschillende soorten lekkages die je tegen kunt komen in de kelder.

Soorten lekkages

Zo is er een vloerlekkage in de kelder, die ontstaan is door scheuren in de vloer.

Een wandlekkage ontstaat vrijwel altijd door doorslaand vocht en een kimlekkage (de aansluiting tussen vloer en wand) ontstaat door vuil onder het beton. De kim is een zeer gevoelige plek in de kelder. Een doorvoerlekkage ontstaat bij stijging van de grondwaterstand.

Doorvoeren zijn de openingen die gemaakt zijn om de riolering en gasleiding door te voeren van binnen naar buiten en andersom.

Welke gevolgen kan een kelderlekkage hebben?

Een vochtprobleem in de kelder kan gevolgen hebben voor de spullen die je hier hebt neergezet. Een kelderlekkage kan blijvende schade aanrichten.

Er kan ook schimmel ontstaan, wat slecht is voor je gezondheid. Door het warmteverlies zullen de energiekosten ook verhogen.

Oplossingen voor een kelderlekkage

Als is vastgesteld met welk type lekkage je te maken hebt, wordt er gekeken naar de beste oplossing voor het probleem. Er zijn verschillende methodes waarop het probleem opgelost kan worden.

De betoninjectie houdt in dat er dun hars geïnjecteerd wordt op de plekken waar het water doorheen is gekomen. Er is ook een mogelijkheid dat er een beschermende laag wordt aangebracht, dit wordt ook wel hydrofroberen genoemd.

Deze methode voorkomt vocht in de muren van je kelder. Beide methodes hebben een fantastisch resultaat.

Cementmortel

Een andere oplossing is het aanbrengen van cementmortel. Dit is een fijn betontype wat waterkerende functies heeft.

Voordat het cementmortel wordt aangebracht moet de kelderwand volledig schoon en stofvrij zijn.

Het kan enkele weken duren voordat het cementmortel compleet droog is, maar het is een perfecte oplossing voor kelderlekkages.