Verenigingen van eigenaren (VvE’s) komen steeds vaker in de problemen, met name op het gebied van financiĆ«n. Ieder appartementencomplex in Nederland heeft een VvE bestaande uit alle huiseigenaren, maar diezelfde huiseigenaren zijn ook verantwoordelijk voor gedegen bestuur van de VvE.

Dit bestuur moet erop toezien dat er voldoende onderhoud plaatsvindt, er plannen worden gemaakt voor de toekomst, er begrotingen worden gemaakt en dat deze financieel sluitend zijn.

Helaas blijkt dit in de praktijk niet goed te werken, want ongeveer de helft van alle VvE’s in Nederland spaart te weinig, wat kan leiden tot achterstallig onderhoud. In het beste geval leidt dit tot een minder goede uitstraling, in het slechtste geval tot concrete risico’s op het gebied van veiligheid van bezoekers en bewoners.

VvE beheer uitbesteden

Omdat het bij veel VvE’s niet naar behoren gaat, wordt er steeds sterker aangedrongen op het uitbesteden van het VvE beheer. Door het VvE beheer uit te besteden aan een professionele partij, is het risico op niet-sluitende begrotingen, achterstallig onderhoud en niet-deugende administratie aanzienlijk kleiner.

Met name in in Rotterdam wordt VvE beheer uitbesteden, maar in veel andere steden blijft deze ontwikkeling nog enigszins achter op de Maasstad.

VvE beheerders kunnen onder meer de volgende taken overnemen van het bestaande VvE bestuur:

  • Administratief beheer
  • Financieel beheer
  • Bouwkundig advies laten uitvoeren
  • Meerjarenonderhoudsplan opstellen
  • Bemiddelen bij sluiten contracten of oplossen dispuut met derden

Bovendien kan een VvE beheerder ook simpelweg het volledige beheer overnemen, zodat de VvE niet langer omkijken heeft naar het correcte bestuur.

Dit heeft in veel gevallen de voorkeur, omdat het bestuur van het VvE doorgaans in de avonduren gebeurt, veel energie en tijd vergt, en daardoor vaak niet geheel naar wens verloopt, zelfs wanneer de bestuursleden de juiste achtergrond hebben voor de uitvoering.

Het heeft verder de voorkeur om te kiezen voor een beheerder uit de regio. Dit maakt het niet alleen makkelijker om contact te onderhouden en af te stemmen, maar heeft ook als voordeel dat lokale beheerders ook een lokaal netwerk hebben.

Zij kunnen in veel gevallen voordelige lokale samenwerkingen opzetten en contracten afsluiten die leiden tot tijds- en geldbesparingen voor de VvE.